top of page

COVID-19: Το νέο trend στην ανάληψη πτυχιακών εργασιών

Οι πτυχιακές εργασίες που δόθηκαν από τους επιβλέποντες καθηγητές τα δύο προηγούμενα χρόνια, θα λέγαμε ότι είναι λίγο πολύ μονοδιάστατες, αφού ούτε οι φοιτητές μπορούσαν να τρέξουν απρόσκοπτα την έρευνά τους ούτε, αλλά και οι νέες συνθήκες έδιναν το περιθώριο για την μελέτη ενός θέματος το οποίο ήταν πρωτοφανές. Η μελέτη της πανδημίας μέσα από τις διπλωματικές εργασίες των φοιτητών των ελληνικών πανεπιστημίων ήταν εκτενής. Ανάλογα με την σχολή που φοιτούσε ο καθένας, οι επιβλέποντες ανέθεταν εργασίες με βασική συνισταμένη τον COVID-19. Σιγά σιγά το φαινόμενο αυτό θα πάψει να υφίσταται ή θα εξεταστεί κάτω από έναν νέο πρίσμα. Το πρίσμα το οποίο αναμένεται να επικρατήσει είναι αυτό της σύγκρισης των δεδομένων που προήλθαν από την περίοδο της πανδημίας με τα δεδομένα από την περίοδο μετά από αυτή. Βέβαια δεν γνωρίζουμε πότε θα βγούμε από την πανδημία και γι αυτό δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε πότε θα γίνει αυτή η αλλαγή της οπτικής.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα κατεύθυνσης που ασχολήθηκε εκτεταμένως με την μελέτη του COVID 19 είναι οι Σχολές Τουριστικών επιχειρήσεων. Το γεγονός ότι πάγωσε η τουριστική δραστηριότητα στην ουσία συνιστά φαινόμενο ιδιαίτερης μελέτης αναφορικά με τον τρόπο αντιμετώπισης της κάμψης του τουρισμού, αλλά και τη μελέτη της συμπεριφοράς του τουριστικού κοινού. Για παράδειγμα, δεν είναι λίγες οι πτυχιακές εργασίες που ασχολήθηκαν με τη μελέτη του τρόπου λήψης των αποφάσεων των τουριστών. Άλλαξε ο τρόπος λήψης αποφάσεων και πόσο; Τι είναι αυτό που τους απασχολεί; Πως συμπεριφέρονται οι τουρίστες στη χώρα μας και πως θα ανταποκριθούν οι τουριστικές επιχειρήσεις; Όλα αυτά είναι ζητήματα που χρήζουν μελέτης. Οι φοιτητές που βρίσκονται σε αναζήτηση θέματος για την πτυχιακή τους εργασία αξίζει να ρίξουν μία ματιά στον επιστημονικό τους χώρο και στον τρόπο που επηρεάστηκε από την πανδημία.

Πολλές φορές δεχόμαστε τηλέφωνα από φοιτητές οι οποίοι νιώθουν απεγνωσμένοι για το θέμα εργασίας που θα προτείνουν. Το γραφείο μας προτείνει τη συγκεκριμένη λύση, καθώς αφενός είναι εξαιρετικά επίκαιρο το θέμα και παράλληλα πολύ ενδιαφέρον. Μία αναζήτηση στα αποθετήρια των πανεπιστημίων θα σας βοηθήσει να δείτε διαστάσεις που έχουν μελετηθεί και να κινηθείτε κι εσείς κάπου ανάλογα. Η πανδημία υπήρξε ευκαιρία να ανοίξουν οι κατευθύνσεις των θεμάτων που δίνονταν από τους καθηγητές. Στην ουσία προστέθηκε μία παράμετρος που δεν είχε αξιολογηθεί ποτέ μέχρι σήμερα. Στην παρούσα φάση οι φοιτητές καλούνται να μπουν στη διαδικασία επιλογής θέματος και γι αυτό το λόγο καλό είναι να εμπλέξουν προκλήσεις και προβληματισμούς που επέφερε ο COVID 19 στον κλάδο τους. Ακόμα και αν δεν το προτείνουν οι ίδιοι στον επιβλέποντα καθηγητή τους, ο τελευταίος θα πάρει την πρωτοβουλία. Καλό θα είναι οι φοιτητές του τέταρτου έτους να είναι έτοιμοι όσον αφορά στην επιλογή του θέματος μέχρι τον Σεπτέμβριο προκειμένου να ξεκινήσει η νέα ακαδημαϊκή περίοδος δυναμικά.

Ως γραφείο συμβουλευτικής μπορούμε να υποστηρίξουμε τέτοιου είδους εργασίες ποιοτικά και οικονομικά. Μιλήστε με τον επιβλέποντα καθηγητή σας και επικοινωνήστε μαζί μας για να δούμε τον τρόπο συνεργασίας μας. Η εξ αποστάσεως λειτουργία του γραφείου μας εξασφαλίζει την αδιάκοπη λειτουργία του είτε εν καιρώ πανδημίας είτε όχι.

Comments


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page