Πτυχιακές - Μεταπτυχιακές Εργασίες

1/3
“Είτε γράψε κάτι που αξίζει να διαβαστεί είτε κάνε κάτι που αξίζει να γραφτεί.”

Βενιαμίν Φραγκλίνος, 1706-1790

Γνωρίζουμε ότι η ολοκλήρωση μιας πτυχιακής εργασίας είναι μία διαδικασία εξέλιξης και επανάληψης. Εμείς αναλαμβάνουμε να ολοκληρώσουμε τις διορθώσεις του παραδοθέντος κειμένου ακόμα και μετά την τελική του παράδοση.

Παράλληλα το Academylab έχει τη δυνατότητα να ολοκληρώσει πτυχιακές εργασίες που βασίζονται σε διάφορες μεθοδολογίες προσεγγίσεις, όπως:

 

 • Ποσοτικές έρευνες

 • Ποιοτικές έρευνες

 • Μελέτες περίπτωσης

 • Εθνογραφικές μελέτες

Προδιαγραφές πτυχιακών εργασιών

Το γραφείο μας προσφέρει άρτιες συγγραφικές εργασίες περιλαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα δομικά στοιχεία τους. Όλα τα κείμενα που παραδίδονται από το γραφείο μας περιλαμβάνουν:

 

 • Σελίδα τίτλου που περιλαμβάνει τους συγγραφείς, το πρόγραμμα σπουδών και το πανεπιστήμιο φοίτησης

 • Σελίδα περιεχομένων, λίστα εικόνων και ακρωνυμίων

 • Εισαγωγή – Πρόλογος

 • Βιβλιογραφική επισκόπηση

 • Μεθοδολογίας – ερευνητικά ζητούμενα

 • Παρουσίαση ευρημάτων

 • Ανάλυση ευρημάτων

 • Συμπεράσματα

 • Βιβλιογραφία

 • Παράρτημα

 

Η τυπική προσφορά που θα αποσταλεί στο φοιτητή αφορά την συγγραφή εργασίας σε Times New Roman γραμματοσειρά και μέγεθος 12. Το διάστιχο είναι 1,5. Πάντα οι εργασίες διαμορφώνονται βάσει των απαιτήσεων της σχολής του φοιτητή και η οπτική και δομική διαμόρφωσή τους υποδεικνύεται από τις οδηγίες που έχει λάβει.

AcademyLab

© 2015 AcademyLab.
Proudly created by AcademyLab Team

Τηλ. επικοινωνίας: 6931234021

academylab365@gmail.com

Όροι συνεργασίας

 • Wix Facebook page
 • Wix Twitter page
 • Wix Google+ page