top of page

Πανέξυπνη η εργασία της ΕΚΠ 62
Ομολογουμένως πανέξυπνη η εργασία της ΕΚΠ 62. Μέσα σε μόλις 2500 λέξεις ο φοιτητής θα πρέπει επί της ουσίας να καλύψει ολόκληρη την ύλη του βιβλίου. Η προσέγγιση του θέματος αποδεικνύει αν κάποιος έχει κατανοήσει τις βασικές έννοιες περί Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων στις Σχολικές Μονάδες ή αν είναι βερμπαλιστής. Επικοινωνία, Παρακίνηση και ο Σουμβουλευτικός ρόλος του Καθηγητή θα πρέπει να αναλυθούν εν συντομία, καθώς η ομιλία που θα έπρεπε να συντάξουν οι φοιτητές θα έπρεπε να αγγίξει πολλά θέματα. Μακάρι και οι άλλες εργασίες της ΕΚΠ 62 να είναι τόσο ευρηματικές. Μπράβο!!!


Θέμα 3ης Γραπτής Εργασίας ΕΚΠ62

Πρόκειται να αναλάβετε καθήκοντα Διευθυντή/ντριας σε ένα σχολείο με 25 εκπαιδευτικούς (15 παλαιούς και 10 νέους) και η άφιξή σας στο νέο σας σχολείο συνοδεύεται από τη σχετική «δυσπιστία» των εκπαιδευτικών.

Έχετε την ακόλουθη πληροφόρηση για το συγκεκριμένο σχολείο:

 • Το σχολείο αντιμετωπίζει προβλήματα υποδομών, σε επίπεδο κτιριακών δομών και εξοπλισμού.

 • Το σχολείο ιστορικά παρουσιάζει χαμηλές επιδόσεις σε σύγκριση με άλλα σχολεία της περιοχής. Αρκετοί γονείς διερευνούν τρόπους να μην εγγράψουν τα παιδιά τους στο συγκεκριμένο σχολείο.

 • Αρκετοί/ές διδάσκοντες/ουσες δεν επιθυμούν να εργαστούν στο συγκεκριμένο σχολείο ή προσπαθούν να μετακινηθούν / αποσπαστούν σε άλλες σχολικές μονάδες, καθώς πέραν των άλλων, το κλίμα δεν είναι πολύ καλό.

 • Υπάρχει αυξημένη συχνότητα και ένταση φαινόμενων παραβατικής συμπεριφοράς και σύμφωνα με τα καταγεγραμμένα στοιχεία, το πρόβλημα αυτό αυξήθηκε αρκετά κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών ετών.

Όταν αναλαμβάνετε καθήκοντα, μετά από διερευνητικές συζητήσεις με τους/τις συναδέλφους εκπαιδευτικούς σχηματίζετε την εντύπωση ότι :

 • Τόσο οι παλαιότεροι/ες όσο και οι νέοι/ες εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι, ιστορικά, οι μαθητές του σχολείου δεν έχουν υψηλές προσδοκίες και «δεν υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης».

 • Υπάρχει σύγχρονος εξοπλισμός που βρίσκεται αποθηκευμένος στη σχολική μονάδα, με την αιτιολόγηση ότι υπάρχουν θέματα βανδαλισμού και κλοπών και δεν υπάρχει προθυμία από τους/τις διδάσκοντες/ουσες να «χρεωθούν» τον υπάρχοντα διαθέσιμο εξοπλισμό, ενώ δεν αισθάνονται απόλυτα έτοιμοι να τον αξιοποιήσουν στην εκπαιδευτική διαδικασία.

 • Υπάρχει περιορισμένο ενδιαφέρον και συμμετοχή εκπαιδευτικών σε προγράμματα επιμόρφωσης που υλοποιούνται στην περιοχή, γιατί «δεν καλύπτουν τις ανάγκες τους».

 • Υπάρχει περιορισμένη συμμετοχή του σχολείου σε προγράμματα αλλά και συνεργασίες με άλλες σχολικές μονάδες και την τοπική κοινωνία.

Ως διευθυντής/ντρια, πιστεύετε ότι πρέπει να πάρετε κάποιες πρωτοβουλίες και αποφασίζετε να μιλήσετε με το Σύλλογο Διδασκόντων, όσο πιο σύντομα γίνεται. Αξιοποιώντας βασικές αρχές και γνώσεις της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, σε ένα κείμενο που δεν θα ξεπερνά τις 2500 λέξεις, και έχοντας ως βάση αναφοράς τη συγκεκριμένη μονάδα:

Γράψτε μια Εισήγηση προς το Σύλλογο Διδασκόντων, με στόχο την ενεργοποίηση των εκπαιδευτικών.

Στην Εισήγηση αυτή:

 1. Θα αποτυπώνετε την υπάρχουσα κατάσταση, αναφερόμενη/ος σε βασικούς τομείς της σχολικής πραγματικότητας που χρήζουν βελτίωσης, στις «αδυναμίες» του σχολείου, στις παραμέτρους που πιθανώς να έχουν συμβάλει σε αυτές, σχολιάζοντας τα χαρακτηριστικά της κουλτούρας και του κλίματος που επικρατούν στη συγκεκριμένη μονάδα.

 2. Θα περιγράφετε και θα τεκμηριώνετε τις δράσεις που προτείνετε προκειμένου να: βελτιωθεί η υπάρχουσα κατάσταση (επιδόσεις, παραβατικότητα, προσδοκίες), να παρακινηθούν οι εκπαιδευτικοί (παλαιοί/ές και νέοι/ες), να βελτιωθεί η κουλτούρα (κλίμα, επικοινωνία), να δοθεί έμφαση στην «εξωστρέφεια» του σχολείου αλλά και να αντιμετωπιστούν οι όποιες άλλες «αδυναμίες», αναφέροντας τις προτεραιότητες και τα συγκεκριμένα βήματα που κατά την άποψή σας πρέπει να γίνουν προς αυτήν την κατεύθυνση.

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
 • Facebook Basic Square
 • Twitter Basic Square
 • Google+ Basic Square
bottom of page