top of page

Εργασίες ευρετηρίασης: Παραδείγματα

Όπως προαναφέρθηκε σε προηγούμενο post μας οι εργασίες ευρετηρίασης είναι πολύ διαδεδομένες στα ελληνικά πανεπιστήμια. Η ομάδα του academylab έψαξε κάποιες από αυτές προκειμένου να τις παραθέσει στους αναγνώστες του Blog του φροντιστηρίου μας. Οι εργασίες ευρετηρίασης ή αποδελτίωσης δεν αφορούν μόνο περιοδικά, αλλά και Φύλλα Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ή ακόμα και Πτυχιακές εργασίες.


Αποδελτίωση ευρετηρίαση περιοδικά εργασίες τει βιβλιοθηκονομίας τει θεσσαλονικης openarchives πτυχιακές


Εργασίες


 1. Αποδελτίωση του περιοδικού "Προμηθέας" και εισαγωγή μεταδεδομένων του στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Ε.Μ.Π. : Πτυχιακή εργασία (ΤΕΙ Αθήνας) με θέμα την αποδελτίωση του περιοδικού "Προμηθέας". Η ανάγκη αξιοποίησης των κειμένων τα οποία βρίσκονται αποκλεισμένα σε συλλογικές εκδόσεις, περιοδικά και εφημερίδες ικανοποιείται με την αποδελτίωσή τους. Η πρακτική αυτή, φέρνει στο φως κείμενα τα οποία αξιοποιούνται μέσω δελτίων που εντάσσονται είτε στο γενικό κατάλογο είτε σε άλλον ειδικό. Το περιοδικό «Προμηθέας» βρίσκεται στη Ιστορική Βιβλιοθήκη της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ). Οι ιδιαιτερότητές του, αφενός είναι η παλαιότητά του, για αυτό το λόγο έχει ψηφιοποιηθεί κιόλας, αφού εκδόθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1890 και αφετέρου η μοναδικότητα του, αφού μόνο η Κεντρική Βιβλιοθήκη του ΕΜΠ το έχει στην κατοχή της. Το περιοδικό αυτό, εκδόθηκε κατά τα έτη 1890, 1891 και 1892. Συνολικά αποτελείται από 780 άρθρα. Η εργασία διεξάγει αποδελτίωση στο σύνολο των άρθρων και παράλληλα, εισάγει τα μεταδεδομένα που προκύπτουν στην ψηφιακή βιβλιοθήκη του ΕΜΠ. Στόχος της πτυχιακής αυτής είναι η ευκολότερη ανάκτηση πληροφοριών από τον χρηστή. Διεξάγεται αποδελτίωση με στόχο τη δημιουργία τριών ευρετηρίων. Συντάσσονται ευρετήρια τίτλων, συγγραφέων και θεμάτων (μη ελεγχόμενων λέξεων/φράσεων κλειδιών). Τα ευρετήρια τίτλων και συγγραφέων, προκύπτουν πιο εύκολα, από ότι το ευρετήριο θεμάτων, όπου αποτελεί και τη ουσιαστική συμβολή στην ψηφιακή βιβλιοθήκη του ΕΜΠ. Για την υλοποίησή του, αναγκαία είναι η ανάγνωση του εκάστοτε άρθρου και η εξαγωγή λέξεων ή φράσεων κλειδιών. Τα ευρετήρια εισάγονται στην ψηφιακή βιβλιοθήκη του ΕΜΠ, αποτελώντας ένα χρήσιμο εργαλείο για την αποτελεσματικότερη ανάκτηση της πληροφορίας. Αυτή είναι και η ουσιαστική συμβολή της παρούσας πτυχιακής, που θα ενισχύσει την ποιότητα ανάκτησης της πληροφορίας και το φιλτράρισμά της, με τελικό αποτέλεσμα την καλύτερη εξυπηρέτηση του χρήστη.

 2. Αποδελτίωση και θεματική ευρετηρίαση του περιοδικού "Ευρωπαική Έκφραση" με θησαυρό Eurovoc.: Η παρούσα πτυχιακή εργασία πραγματοποιήθηκε στη χρονική περίοδο Οκτώβριος – Απρίλιος 2007-2008 στα πλαίσια ολοκλήρωσης των σπουδών του τμήματος Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης. Η ανάθεσή της έγινε από το παραπάνω τμήμα με πρόταση της καθηγήτριας του Α.Τ.Ε.Ι.Θ. κας Αφροδίτης Μάλλιαρη, η οποία ήταν και υπεύθυνη επόπτριά της. Το θέμα της εργασίας είναι «Αποδελτίωση και Θεματική Ευρετηρίαση του περιοδικού ‘’Ευρωπαϊκή Έκφραση’’ με θησαυρό Εurovoc.» και αποτελείται από τα εξής μέρη: την εισαγωγή, την παρουσίαση του υλικού, τα δύο ευρετήρια και τη βιβλιογραφία. Για την ολοκλήρωσή της, χρειάστηκε το εν λόγω περιοδικό (Ευρωπαϊκή Έκφραση), το οποίο βρίσκεται στο χώρο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης της Θεσσαλονίκης, και συγκεκριμένα στο τμήμα περιοδικών. Ακόμα, απαραίτητη ήταν η χρήση του online θησαυρού Eurovoc, ο οποίος μπορεί να αναζητηθεί μέσα από την ηλεκτρονική διεύθυνση http://europa.eu/eurovoc/ Τέλος, για την αποδελτίωση και την καταγραφή της βιβλιογραφίας, αναζητήθηκαν πληροφορίες στο εγχειρίδιο του MLA.

 3. ''Tote''Μηνιαίο περιοδικό για την ελληνική ιστορία : αποδελτίωση: Στη συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία γίνεται αποδελτίωση και ευρετηρίαση του περιοδικού ''ΤΟΤΕ''. Πρόκειται για ένα μηνιαίο περιοδικό που ασχολείται με την ελληνική ιστορία και κυκλοφόρησε μεταξύ των ετών 1983 – 1985. Ασχολήθηκε γενικά με όλες τις χρονικές ιστορικές περιόδους της Ελλάδας, δίνοντας βαρύτητα σε θέματα που αφορούν την εθνική μας αντίσταση και την ιστορία της αριστεράς.

 4. Αποδελτίωση του περιοδικού ''Δελτίον Εργατικής Νομοθεσίας'': Η συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία ασχολείται με την αποδελτίωση του περιοδικού ''Δελτίον Εργατικής Νομοθεσίας''. Περιέχει την εργατική νομοθεσία και όλες τις αλλαγές που γίνονται σ’ αυτήν, καθώς και διάφορα άρθρα και μελέτες πάνω στο εργατικό δίκαιο.

 5. Αποδελτίωση του περιοδικού ''Διάπλασις των Παίδων'' (1925 - 1939): Η συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία ασχολείται με την αποδελτίωση άρθρων του περιοδικού ''Διάπλασις των Παίδων''. Το Φεβρουάριο του 1879 κυκλοφόρησε το πρώτο φύλλο και για επτά δεκαετίες κυριάρχησε στον παιδικό – νεανικό χώρο. Απευθυνόταν σε παιδιά και νέους της μέσης αστικής και μεγαλοαστικής τάξης. Αποδελτιώθηκαν οι τόμοι των ετών 1925 – 1939, γιατί αποτελούν ένα δείγμα μιας σημαντικής εποχής του μεσοπολέμου για την εξέλιξη της νεοελληνικής λογοτεχνίας.

 6. Αποδελτίωση και θεματική ευρετηρίαση του περιοδικού"Τρόφιμα και ποτά"2007 -2009: Ο κύριος σκοπός της εργασίας είναι η εξοικείωση στην αποδελτίωση και στη θεματική ευρετηρίαση των περιοδικών. Η Κεντρική Βιβλιοθήκη του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης παρείχε πρόσβαση στα περιοδικά της, τα οποία αφού ευρετηριάστηκαν στη συνέχεια καταχωρήθηκαν στον on-line κατάλογο περιοδικών της βιβλιοθήκης. Οι χρήστες της βιβλιοθήκης μπορούν να έχουν πρόσβαση στα άρθρα του περιοδικού ¨Τρόφιμα και Ποτά¨ μέσω της ιστοσελίδας www.lib.teithe.gr. Πιο συγκεκριμένα στην αποδελτίωση, τη θεματική ευρετηρίαση των άρθρων του περιοδικού ¨Τρόφιμα και Ποτά¨ από το 2007-2009. Τα τεύχη που χρησιμοποιήθηκαν ανήκουν στη συλλογή της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του ΑΤΕΙΘ.

 7. Αποδελτίωση και θεματική ευρετηρίαση του περιοδικού "θέματα χώρου και τεχνών": Στόχοι της παρούσας εργασίας, είναι η αποδελτίωση και θεματική ευρετηρίαση των άρθρων του περιοδικού Θέματα Χώρου και Τεχνών, η καταχώρησή τους στο πρόγραμμα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών ΑΒΕΚΤ, και τέλος η δημιουργία ευρετηρίων. Πιο συγκεκριμένα, η αποδελτίωση και η θεματική ευρετηρίαση αφορούν τα τεύχη 39 (2008) και 40 (2009).

 8. Αποδελτίωση του περιοδικού : ''Αρχείο του Θρακικού, Λαογραφικού και Γλωσσικού Θησαυρού'' (τόμοι 1 - 15): Η συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία ασχολείται με την αποδελτίωση άρθρων του περιοδικού ''Αρχείον του Θρακικού, Λαογραφικού και Γλωσσικού θησαυρού''. Απευθύνεται σε μελετητές και ερευνητές της ιστορίας, της λαογραφίας και του πολιτισμού.

 9. Αποδελτίωση του περιοδικού ''Χάρτης'': Η συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία ασχολείται με την αποδελτίωση άρθρων του περιοδικού ''Χάρτης''. Πρόκειται για ένα δίμηνο περιοδικό με ποικίλο περιεχόμενο. Καλύπτει θέματα λογοτεχνίας, τέχνης, ψυχολογίας καθώς επίσης κριτικογραφία σε όλες τις καινούριες εκδόσεις.

 10. Η Θεσσαλονίκη μέσα από την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως : αποδελτίωση του έτους 1925: Η εργασία αφορά την προσπάθεια δημιουργίας ενός εύχρηστου τεκμηρίου όπου ο χρήστης θα έχει τη δυνατότητα να αντλήσει στοιχεία που αφορούν την πόλη της Θεσσαλονίκης και εμπεριέχονται στα φύλλα της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.* Οι εργασίες που παρουσιάζονται στο συγκεκριμένο post δεν έχουν ολοκληρωθεί από την ομάδα του academylab. Παρουσιάζονται απλά ως δείγματα εργασίας. Τα στοιχεία αντλήθηκαν από αναζήτηση στη βάση openarchives.

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
 • Facebook Basic Square
 • Twitter Basic Square
 • Google+ Basic Square
bottom of page