top of page

Τάσεις στο χώρο της Κοινωνικής Εργασίας στις Η.Π.Α.


Πτυχιακές εργασίες κοινωνική εργασία κοινωνικοί λειτουργοί, πτυχιακές, βετεράνοι, σχολείο


Οι εργαζόμενοι στο χώρο της Κοινωνικής Εργασίας είναι αυτοί που καλούνται να ανταποκριθούν σε κάθε κάλεσμα για βοήθεια. Τη βοήθεια αυτοί μπορεί κάποιοι να την εκφράζουν στο οικογενειακό και φιλικό τους περιβάλλον είτε να την επιθυμούν χωρίς να το δηλώνουν ρητά. Ο χώρος της Κοινωνικής εργασίας αποτελείται από ανθρώπους που θα πρέπει να απλώσουν το χέρι τους σε αυτούς που έχουν ανάγκη σε επίπεδο κοινωνικών αναγκών και υγείας. Ένας επιστημονικά καταρτισμένος εργαζόμενος μπορεί να προσφέρει βοήθεια σε ενήλικες, αλλά και παιδιά όλων των ηλικιών.

Η κοινωνική εργασία πριν από τον 19ο αιώνα στόχευε στην αντιμετώπιση της φτώχειας και των συνεπειών της μέσα από μία καθαρά γραφειοκρατική προσέγγιση. Η μοντέρνα κοινωνική εργασία που οριοθετείτε στα τέλη του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ου βασίζεται στην επιστημονική πρακτική. Σήμερα το επάγγελμα του κοινωνικού λειτουργού συνεχίσει να εξελίσσεται ακολουθώντας τις ανάγκες της ίδιας της κοινωνίας. Οι κοινωνικοί λειτουργοί είτε εργάζονται σε νοσοκομεία, σχολεία ή άλλα περιβάλλοντα αναλαμβάνουν μία πληθώρα υποχρεώσεων που σχετίζονται με τη συμβουλευτική μεμονωμένων ατόμων, αλλά και ολόκληρων ομάδων. Οι σύγχρονες τάσεις στο χώρο της κοινωνικής εργασίας σχετίζονται με κοινωνικές παραμέτρους της εκπαίδευσης, της οικονομίας και του επιπέδου διαβίωσης.

Στις Η.Π.Α. τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο οι τάσεις συνοψίζονται στις εξής τρεις:

  • Εργασία στα σχολεία. Οι κοινωνικοί λειτουργοί που ασχολούνται με την αντιμετώπιση προβλημάτων που σχετίζονται με το σχολικό περιβάλλον επωμίζονται ένα μεγάλο εύρος θεμάτων που άπτεται τόσο της φτώχειας που αντιμετωπίζουν τα παιδιά όσο και της σχολικής βίας. Η Εθνική Ένωση Εργαζομένων στα σχολεία των Η.Π.Α. (National Association of Social Workers (NASW)) σημειώνει ότι οι κοινωνικοί λειτουργοί στο παρελθόν εστίαζαν στο ψυχολογικό κομμάτι των μαθητών κατά τα πρώτα χρόνια δραστηριοποίησης στο σχολικό περιβάλλον χωρίς να ενδιαφέρονταν για την οικογενειακή τους ζωή. Από τα τέλη της δεκαετίας του 1970, οι κοινωνικοί λειτουργοί άρχισαν να ασχολούνται πιο συστηματικά με όλες τις οντότητες του σχολικού οικοσυστήματος δηλαδή το σχολείο, την οικογένεια, τη γειτονία κτλ. Στην ουσία η κοινότητα αναγνώρισε ότι το παιδί επηρεάζεται από πολλού παράγοντες και όχι καθαρά από τον σχολικό χώρο. Σήμερα στις Η.Π.Α. λειτουργούν προγράμματα που καλύπτουν κάθε πτυχή από τα ζητήματα που μπορούν να απασχολήσουν τους μελλοντικούς κοινωνικούς λειτουργούς και σχετίζονται με τους μαθητές. Μάλιστα η σύγχρονη τάση στην εκπαίδευση κοινωνικών λειτουργών, θέλει να θεωρείται το σχολείο ως κομμάτι όχι μόνο της κοινωνίας, αλλά και του πολιτισμού. Το ίδιο το σχολείο επηρεάζει και επηρεάζεται.

  • Βετεράνοι. Το μετατραυματικό στρες (Post-traumatic stress disorder (PTSD)) έχει επηρεάσει και συνεχίζει να επηρεάζει τη ζωή των βετεράνων πολέμου διαμορφώνοντας μία ζωή γεμάτη προβλήματα αλκοολισμού, βίας, χρήσης ουσιών κτλ. Άτομα που παρουσιάζουν τη συγκεκριμένη συμπεριφορά προσεγγίζονται μέσα από τη χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής, αλλά και συμβουλευτικής. Η αμερικανική κοινωνία έχει μεγάλο πρόβλημα στις συγκεκριμένες ομάδες ατόμων, αφού η έντονη στρατιωτική και πολεμική της παρουσία στον πλανήτη δημιουργεί και ανάλογα προβλήματα.

To academylab θα είναι δίπλα σε κάθε φοιτητή των Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας όσον αφορά στην επιλογή του θέματος και στην ολοκλήρωση κάθε εργασίας.


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page