top of page

Εισαγωγή στη βιβλιογραφία των Σπουδών Μουσειολογίας και Πολιτισμού


Εκπόνηση πτυχιακών εργασιών μουσειολογια δπμ

Ο πλούτος των πληροφοριακών πηγών που είναι διαθέσιμες προς μελέτη για έναν φοιτητή μουσειολογίας και Διοίκησης Πολιτισμικών Μονάδων είναι εξαιρετικά μεγάλος, γεγονός που του προκαλεί πονοκέφαλο. Σίγουρα τα εγχειρίδια των σχολών είναι χρήσιμα, αλλά σχεδόν πάντα δεν καλύπτουν τα ζητήματα του χώρου επαρκώς, αναγκάζοντας τους φοιτητές να αναζητήσουν συμπληρωματική βιβλιογραφία. Με την παρούσα ανάρτηση το φοιτητικό μας φροντιστήριο που εξειδικεύεται στις σπουδές που αφορούν στον πολιτισμό (ΔΠΜ, Μουσειολογία, Βιβλιοθηκονομία) θα ήθελε να προτείνει σημαντικούς πληροφοριακούς πόρους που θα μπορούσαν να διευκολύνουν την καθημερινότητα των φοιτητών.

Στη λίστα που ακολουθεί υπάρχουν πηγές αμιγώς μουσειακές και άλλλες που συνδέονται με το χώρο περιφερειακά, όπως είναι η διάρθρωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, η περιγραφή του χώρου εκπαίδευσης ενηλίκων, η οργάνωση βιβλιοθηκών κτλ. Τα άρθρα αυτά δεν πρέπει να θεωρηθούν άσχετα με το χώρο της μουσειολογίας, αφού ο χώρος είναι πολυσύνθετος και συνδυαζόμενος με άλλα συναφή επιστημονικά πεδία.

Οι εργασίες των θεματικών ενοτήτων του Προγράμματος ΔΠΜ του ΕΑΠ έχουν συγκεκριμένες βιβλιογραφίες οι οποίες δίνονται από τον εκάστοτε καθηγητή. Οι τελικές πτυχιακές εργασίες όμως έχουν διευρυμένο πλαίσιο βιβλιογραφίας, το οποίο οφείλει να εκμεταλλευτεί ο φοιτητής.Σχετική βιβλιογραφία


______. The Workforce of the Future: Competencies for the Canadian Museum Community. Ottawa: Canadian Museums Association, 1997.


_______. Judging Exhibitions: A Framework for Assessing Excellence. Walnut Creek: Left Coast Press, 2006.


_______. Paying Attention: Visitors and Museum Exhibitions. Washington, D.C.: American Association of Museums, 1998.


Accessible Practices, ASTC http://www.astc.org/resource/access/index.htm


Adult Education Quarterly: A Journal of Research and Theory http://aeq.sagepub.com/


Alexander, Edward P. The Museum in America. Walnut Creek, Cal.: AltaMira Press, 1997.


American Archivist Journal http://www.archivists.org/periodicals/aa.asp


American Association of Museums. Organizing Your Museum: The Essentials. Washington, D.C.: American Association of Museums, 1989.


American Center for the Study of Distance Education http://www.ed.psu.edu/acsde/


American Society for Training and Development http://www.astd.org


Ames, L. Kenneth, Barbara Franco, and L. Thomas Frye. Ideas and Images: Developing Interpretive History Exhibits. Nashville: American Association for State and Local History, 1992.


Anderson, Gail. Museum Mission Statements. Washington, D.C.: American Association of Museums, 1998.


Anderson, Gail. Reinventing the Museum: Historical and Contemporary Perspectives on the Paradigm Shift. Walnut Creek, Cal.: AltaMira Press, 2004.


ASTC Dimensions http://www.astc.org/pubs/dimensions.htm


ASTC Education http://www.astc.org/resource/education/index.htm


Bachmann, Konstanze, ed. Conservation Concerns: A Guide for Collectors and Curators. Washington, D.C.: Smithsonian Institution Press, 1992.


Belcher, Michael. Exhibitions in Museums. Washington, D.C.: Smithsonian Institution Press, 1991.


Berry, Nancy, and Susan Mayer, eds. Museum Education: History, Theory, and Practice,Reston, Va.: The National Art Education Association Editors,1989.


Boylan, P.J. “Museum Training in an International Perspective,” inProfessionalising the Muses: The Museum Profession in Motion, ed. P. Van Mensch. Amsterdam: AHA Books, 1989.


Bridal, Tessa, and Susan McCormick. Science on Stage. Washington, D.C.: Association of Science Technology Centers, 1991.


Brockett, Ralph G. Ethical Issues in Adult Education. New York: Teachers College, Columbia, 1988.


Brookfield, Stephen. Developing Critical Thinkers, Challenging Adults to Explore Alternative Ways of Thinking and Acting. San Francisco: Jossey-Bass Publishers, 1991.


Buck, Rebecca and J. Gilmore, ed. The New Museum Registration Methods. Washington, D.C.: American Association of Museums, 1998.Canadian Conservation Institute. CCI Notes. CCI, 1998.


Buck, Rebecca, and J. Gilmore, eds. The New Museum Registration Methods. Washington, D.C.: American Association of Museums, 1998.


Canadian Museums Human Resource Planning Committee. People, Survival, Change and Success: A Human Resource Action Strategy for the Canadian Museum Community. Ottawa: Canadian Museums Association, 1995.


Carbonell, Bettina Messias, ed. Museum Studies: An Anthology of Contexts. Malden, Mass.: Blackwell Publishing, 2004.


Catalogue of Federal Domestic Assistance http://www.cfda.gov


Cato, Paisley S., et al. Developing Staff Resources for Managing Collections. Martinsville: Virginia Museum of Natural History Press, 1996.


Center for Museum Studies Bulletin http://museumstudies.si.edu/bull/bullt.htm


Center on Information Technology Accommodation http://www.gsa.gov/Portal/gsa/ep/contentView.do?contentType=GSA_OVERVIEW&contentId=9800


Chadwick, Alan, and Annette Stannertt, eds.Museums and the Education of Adults. Leicester, U.K.: National Institute for Adult Continuing Education, 1995.


Codes of Ethics and Practice of Interest to Museums. Washington, D.C.: American Αssociation of Museums, 2000.


Collections: A Journal for Museum and Archives Professionals http://www.altamirapress.com/RLA/Journals/Collections/


Committee on Museum Professional Training http://www.compt-aam.org/


Common Ground: Preserving Our Nation’s Heritage http://www.cr.nps.gov/CommonGround


Conservation: The Getty Conservation Newsletter http://www.getty.edu/conservation/publications/newsletters/


Crane, Susan A., ed. Museums and Memory. Stanford, Cal.: Stanford University Press, 2000.


Cranton, Patricia. Understanding and Promoting Transformative Learning: A Guide for Educators of Adults. San Francisco: Jossey-Bass Publishers, 1994.


CREATE Australia—Culture Research Education and Training Enterprise Australia http://www.create.aust.com


Cultural Resources Management: The Journal of Heritage Stewardship http://www.nps.gov/history/crm/


Cunningham, Mary Kay. The Interpreters Training Manual for Museums. Washington, D.C.: American Association of Museums, 2004.


Curator: The Museum Journal http://www.altamirapress.com/RLA/Journals/Curator/


Cutler, Charlene Perkins, Naomi Joshi, and Katheryn P.Veins. The Employer’s Handbook: A Guide to Personnel Practices and Policies for Museums, 2nd ed. Arlington, Mass.: New England Museums Association, 2004.


Dana, John Cotton. The New Museum: Selected Writings by John Cotton Dana. Washington, D.C.: American Association of Museums, 1999.


Davis, Joy. Good Intentions / Complex Realities: Perspectives on Continuing Professional eEducation in Canada’s Museum Sector, 2001.


Department of Transportation: Accessibility http://www.dot.gov/citizen_services/disability/disability.html


Designing Professional Training Opportunities http://museumstudies.si.edu/Questions.htm


Developing Visitor-Centered Programs: An AABGA Professional Development Resource http:/www.aabga.org/pgmPlan/index.htm


Diamond, Judy. Practical Evaluation Guide: Tools for Museums and Other Informal Educational Settings. Walnut Creek, Cal.: AltaMira Press, 1999.


Diamond, Robert M. Designing and Assessing Courses and Curricula: A Practical Guide. San Francisco: Jossey-Bass Publishers, 1998.


Durbin, Gail, et al. A Teacher's Guide to Learning from Objects. London: Department of National Heritage, 1991.


Falk, John H., and Lynn D. Dierking, eds. Public Institutions for Personal Learning. Washington, D.C.: American Association of Museums, 1995.


Falk, John H., and Lynn D. Dierking. Free-Choice Learning. Walnut Creek, Cal.: AltaMira Press, 2002.


Farquharson, Andy. Teaching in Practice, How Professionals Can Work Effectively with Clients, Patients, and Colleagues. San Francisco: Jossey-Bass Publishers, 1995.


Fellowship in Museum Practice Research Reports http://museumstudies.si.edu/fmp.htm#alum


Folklife Center News ttp://loc.gov/folklife


Free Management Library http://www.mapnp.org/library/


Friedman, Alan J. “Creating an Academic Home for Informal Science Education,” in Public Institutions for Personal Learning: Establishing a Research Agenda.


Gardner, J.B., and E. Merritt. The AAM Guide to Collections Planning. Washington, D.C.: American Association of Museums, 2004.


Gardner, J.B., and E. Merritt. The AAM Guide to Collections Planning. Washington, D.C.: American Association of Museums, 2004.


Gardner, James B., and Peter S. LaPaglia, eds. Public History: Essays from the Field. Malabar, Fla.: Krieger Publishing, 1999.


George, Jerry and Cindy Sherrell-Leo. Starting Right: A Basic Guide to Museum Planning. Walnut Creek, Cal.: AltaMira Press, 2004.


Graphic Artists Guild Disability Symbols http://www.graphicartistsguild.org/resources/disability-access-symbols/


Graubard, Stephen R., ed. Datalist: America’s Museums, vol. 128, no.3. Cambridge, Mass.: American Academy of Arts and Sciences, 1999.


Greenberg, Reesa, Bruce Ferguson, and Sandy Nairne, eds. Thinking About Exhibitions. New York: Routledge, 1996.


Grinder, Alison L., and E. Sue McCoy. The Good Guide: A Sourcebook for Interpreters, Docents and Tour Guides. Scottsdale, Ariz.: Ironwood Publishing, 1985.


Gross, Malvern J., Jr., Richard F. Larkin, and John H. McCarthy. Financial and Accounting Guide for Not-For-Profit Organizations, 6th ed. New York: John Wiley and Sons, 2000.


Group for Education in Museums (GEM) http://www.gem.org.uk/


Hall, Margaret. On Display: a Design Grammar for Museum Exhibitions. London: Lund Humphries, 1987.


Ham, Sam H. Environmental Interpretation: A Practical Guide for People with Big Ideas and Small Budgets. Golden, Colo.: Fulcrum, 1992.


Health and Human Services Guidelines for Effective Web Design and Organization of Material

Hein, George E. Learning in the Museum. London: Routledge, 1998.


Herman, Robert D., ed. The Jossey-Bass Handbook of Nonprofit Leadership and Management. San Francisco: Jossey-Bass, 1994.


Hipschman, Ron. Exploratorium Cookbook III: A Construction Manual for Exploratorium Exhibits. San Francisco: The Exploratorium, 1987.


Hirsch, Joanne S., and Lois H. Silverman. Transforming Practice: Selections from the Journal of Museum Education 1992-1999. Washington, D.C.: Museum Education Roundtable, 2000.


Hooper-Greenhill, Eilean, ed. The Educational Role of the Museum, London: Routledge, 1999.


Hooper-Greenhill, Eilean, ed. Working in Museum and Gallery Education. Leicester, U.K.: Leicester University Press, 1992.


Hooper-Greenhill, Eilean. Museums and the Shaping of Knowledge. London: Routledge, 1992.


Houle, C.O. Continuing Learning in the Professions. San Francisco: Jossey-Bass Publishers, 1980.

http://www.usability.gov/pdfs/guidelines.html


Hughes, Catherine. Museum Theatre: Communicating with Visitors through Drama. Portsmouth, N.H.: Heinemann, 1998.


Hunt, E. Stephen, ed. Professional Workers as Learners. Washington, D.C.: U.S. Department of Education Office of Educational Research and Improvement, 1992.


ICOM News http://icom.museum/thematic.html


ICOM Study Series http://icom.museum/studse.html


Institute of Museum and Library Services http://www.imls.gov


International Journal of Arts Management http://www.hec.ca/ijam/


Jones, Christina, ed. “Why Staff Development Matters”, ASTC Dimensions Sept./Oct. 2003. http://www.astc.org/blog/2003/09/15/why-staff-development-matters/


Journal of Museum Education http://www.mer-online.org


Journal of Museum Education http://www.mer-online.org/publications/index.html


Journal of Museum Management and Curatorship http://www.informaworld.com/smpp/title~content=t770943820~db=all


Karp, Ivan, and Steven D. Lavine, eds. Exhibiting Cultures: the Politics and poetics of Display. Washington, D.C.: Smithsonian Institution Press,1991.


Karp, Ivan, Christine Mullen Kreamer, and Steven D. Lavine, eds. Museums andCommunities: The Politics of Public Culture. Washington, D.C.: Smithsonian Institution Press, 1992.


Klein, Larry. Exhibits: Planning and Design. New York: Madison Square Press, 1986.


Kotler, Neil, Philip Kotler and Wendy Kotler. Museum Marketing and Strategy: Designing Missions, Building Audiences, Generating Revenue and Resources. 2nd edition New York: Jossey-Bass / John Wiley. Inc., 2008.


Legacy: Journal of Interpretation Research http://www.interpnet.com


Leifer, Jacqueline Corey, and Michael B. Glomb. The Legal Obligations of Nonprofit Boards: A Guidebook for Board Members. Washington, D.C.: BoardSource, 1992.


Leinhardt, Gaea, Kevin Crowley, and Karen Knutson. Learning Conversations in Museums. Washington, D.C.: American Association of Museums, 2002.


Levy, Barbara A., Sandra M. Lloyd, and Susan P. Schreiber. Great Tours! Thematic Tours and Guide Training for Historic Sites. Walnut Creek, Cal.: AltaMira Press, 2001.


Listen, David, ed. Museum Security and Protection: A Handbook for Cultural Heritage Institutions. Paris, London, and New York: International Council of Museums and Routledge, 1993.


Lord, Barry and Gail Dexter Lord. The Manual of Museum Planning. Walnut Creek, Cal.: AltaMira Press, 2002.


Lord, Barry, and Gail Dexter Lord. The Manual of Museum Planning. Walnut Creek, Cal.: AltaMira Press, 2002.


Lord, Barry, and Gail Lord. The Management of Museum Exhibitions. Walnut Creek, Cal.: AltaMira Press, 2002.


Macdonald, Sharon, and Gordon Fyfe, eds. Theorizing Museums: RepresentingIdentity and Diversity in a Changing World. Oxford: Blackwell: The Sociological Review, 1996.


Malaro, Marie. A Legal Primer on Managing Museum Collections, 2nd ed. Washington, D.C.: Smithsonian Press, 1998.


Malaro, Marie. A Legal Primer on Managing Museum Collections, 2nd. ed. Washington, D.C.: Smithsonian Press, 1998.


McLean, Kathleen. Planning for People in Museum Exhibitions. Washington, D.C.: Association of Science-Technology Centers, 1993.


Merriam, Sharan B., and Rosemary S. Caffarella. Learning in Adulthood: A Comprehensive Guide. San Francisco: Jossey-Bass Publishers, 1999.


Miles, R. M. Alt, D. Gosling, D. Lewis, and A. Tout. The Design of Educational Exhibits, 2nd ed. London: Unwin Heyman, 1988.


Muse http://www.museums.ca/en/info_resources/muse/


Museum Anthropology http://www.nmnh.si.edu/cma/ma.htmlMuseum


Museum News http://www.aam-us.org/pubs/mn.cfm


Museum Studies Bibliographies / Smithsonian Institution Research Information Service (SIRIS)

http://www.siris.si.edu/siris-museum-studies.htm


Museum Studies Reference Library http://www.sil.si.edu/libraries/msrl/


Museum Studies: A Brief Introduction to Theory, Role, History, and Philosophy


Museum-L http://home.dc.lsoft.com/archives/museum-l.html


Museums Alberta. Standard Practices Handbook for Museums, 2nd ed. Alberta, Can.: 2001.


Museums for the New Millennium, a 1996 international symposium for the museum community on the 150th anniversary of the Smithsonian Institution http://museumstudies.si.edu/millennium/newmil.htm


National Endowment for the Arts http://www.nea.gov


National Endowment for the Humanities http://www.neh.gov


National Historical Publications and Records Commission http://www.archives.gov/grants/index.html


National Leadership Grant Project Planning: A Tutorial http://e-services.imls.gov/project_planning/


National Science Foundation Informal Science Program http://www.nsf.gov/funding/pgm_summ.jsp?pims_id=5361


National Task Force on Emergency Response. The Emergency Response and Salvage Wheel. Washington, D.C.: Heritage Preservation, 1997.


Nowlen, Philip. A New Approach to Continuing Education for Business and the Professions: The Performance Model. New York: NUCEA, American Council on Education and Macmillan, 1987.


Ogden, Sherelyn. Preservation Planning: Guidelines for Writing a Long-Range Plan. AAM / Northeast Document Conservation Center, 1997.


Pearce, Susan M. Museums, Objects and Collections: A Cultural Study. Leicester, U.K.: Leicester University Press, 1992.


Phelan, Marilyn E. Museum Law. Evanston, Il.: Kalos Kapp Press, 2001.


Potvin, Ron M. and Malgorzata Rymsza-Pawlowska, ”A Selected Compilation of Historic House Museum Resources,“ July 2008 http://www.brown.edu/Research/JNBC/presentations_papers.php

Queeney, Donna S. and R. Michael Casto, eds. “Interprofessional Collaboration among Professionals of Different Disciplines,” in An Agenda for Action: Continuing Professional Education Focus Group Reports. University Park, Pa.: The Pennsylvania State University, 1990, pp.57–66.


Queeney, Donna S. Assessing Needs in Continuing Education. San Francisco: Jossey-Bass, 1995.


Reeve, James K. The Art of Showing Art, 2nd ed. Tulsa: Council Oak Publishing Inc., 2002.


Reynolds, Terry R. Training for Entry Level Museum Professionals (a report presented to the Committee on Museum Professional Training / American Association of Museums Annual Meeting, Baltimore, Md., April 2000).


Ripley, S. Dillion. Sacred Grove: Essays on Museums. New York: Simon and Schuster, 1969.


Roberts, Lisa. From Knowledge to Narrative: Educators and the Changing Museum. Washington, D.C.: Smithsonian Institution Press, 1997.


Rose, Carolyn L., C. Hawks, and H. Genoways, eds. Storage of Natural History Collections: A Preventive Conservation Approach, vol. 1. Calgary, Can.: Society for the Preservation of Natural History Collections, 1995.


Schon, D.A., ed. The Reflective Turn: Case Studies in and on Educational Practice. New York: Teachers College Press, 1991.


Scottish Museums Council. Managing Training and Development in Museums: A Guide. Norwich, U.K.: The Stationery Office, 1997.


Serrell, Beverly. Exhibit Labels: An Interpretative Approach. Walnut Creek, Cal.: AltaMira Press, 1996.


Shaping Outcomes http://www.shapingoutcomes.org/


Shapiro, Michael S., and B. Miller. A Museum Guide to Copyright and Trademark. Washington, D.C.: American Association of Museums, 1999.


Siller, Mary Ann, and Elga Joffee. Reaching Out. New York: American Foundation for the Blind Press, 1999. (To order a video and manual, call 800.232.3044.)


Simmons, John. Collections Management Policies. Washington, D.C.: American Association of Museums, 2004.


Smithsonian Accessible Exhibit Design http://www.si.edu/opa/accessibility/exdesign/start.htm


Sork, T.J. “A Few Potholes on the Road to Salvation: Codes of Ethics in Adult Education,” in Proceedings of the Adult Education Research Conference, no.37. Tampa: University of South Florida, 1996.


Spalding, Julian. The Poetic Museum: Reviving Historic Collections. Munich, London, New York: Prestel, 2002.


Standard Facility Report, rev. 2nd ed. Washington, D.C.: Registrars Committee of the American Association of Museums, 1998.


Standard Facility Report, rev. 2nd edition. Washington, D.C.: Registrars Committee of the American Association of Museums, 1998.


Standard Practices Handbook for Museums. Edmondton, Can.: The Alberta Museums Association, 2002.


Suchy, Sherene. Leading with Passion: Change Management in the 21st Century Museum. Walnut Creek, Cal.: AltaMira Press, 2004.


Sutterfield, Carolyn, ed. “Investing in People,” ASTC Dimensions, March/April 2000.


Taylor, Samuel, ed. Try It!: Improving Exhibits through Formative Evaluation. Washington, D.C.: Association of Science‑Technology Centers, 1991.


Tempel, Eugene R., ed. Achieving Excellence in Fund Raising, 2nd ed. San Francisco: Jossey-Bass, 2003.


Texas Association of Museums ADA / Disability resources http://www.io.com/~tam/Resources/disability.html


The Foundation Center Learning Lab http://fdncenter.org/learn/classroom/index.jhtml


Thorburn, Dan. “Mentoring Strategies for Museums and Museum Workers: Potential Benefits and Risks,” in Muse. March 1999, vol. 16, no. 4. pp. 34 – 37.


Tilden, Freeman. Interpreting Our Heritage, 3rd ed. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1997.


University Continuing Education Association http://www.ucea.edu/


Virtual Library Museums Pages http://icom.museum/vlmp/


Warren, Susanne R., guest ed. “Professional Education,” Spectra, a publication of the Museum Computer Network, Summer/Fall 1999, vol. 26, no. 2.


Weil, Stephen E. Making Museums Matter. Washington, D.C.: Smithsonian Institution Press, 2002.


Weil, Stephen. A Deaccession Reader. Washington, D.C.: American Association of Museums, 1997.


Welton, Michael R., ed. In Defense of the Lifeworld : Critical Perspectives on Adult Learning. Albany: State University of New York Press, 1995.


White, Tarra. Acquiring Excellence and Equity: Attracting Students of Color to Graduate Museum Programs. http://www.compt-aam.org/resources/surveysstudies.html


Wilson, J. Andrew, “Protecting Cultural Heritage Properties From Fire,” American Association for State and Local History Technical Leaflet no. 206, in History News, vol. 54, no. 3, Summer 1999.


Witteborg, Lothar P. Good Show! A Practical Guide for Temporary Exhibitions, 2nd ed. Washington, D.C.: Smithsonian Institution Traveling Exhibition Service, 1991.


World Wide Web Virtual Library / Indigenous Studies http://www.cwis.org/wwwvl/indig-vl.html


Wright, W. Alan. Teaching Improvement Practices Successful Strategies for Higher Education. Bolton, Mass.: Anker Publishing Company, Inc., 1995.


Writing for Publication http://museumstudies.si.edu/writingpublication.htm


Το academylab θα βρίσκεται πάντα δίπλα στους φοιτητές των Τμημάτων Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, αλλά και των Τμημάτων Βιβλιοθηκονομίας Αθήνας και Θεσσαλονίκης προκειμένου να τους ενισχύσει σε ζητήματα που αφορούν την ολοκλήρωση εργασιών στα συγκεκριμένα μαθήματα.

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page