top of page

ΕΑΠ: Εξεταστική τα Σαββατοκύριακα

Στο πλαίσιο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, ένα σημαντικό τμήμα των φοιτητών καλείται να συμμετάσχει στην εξεταστική διαδικασία κατά τη διάρκεια των Σαββατοκύριακων. Αυτή η διευθέτηση, ενώ φαίνεται να προσφέρει μια πρακτική λύση για τους εργαζόμενους φοιτητές που ακολουθούν ένα πενθήμερο πρόγραμμα εργασίας, κρύβει στην πραγματικότητα πολλαπλές προκλήσεις που μπορούν να διαταράξουν την ακαδημαϊκή τους απόδοση και να επηρεάσουν αρνητικά τη συνολική τους ευημερία. Οι φοιτητές βρίσκονται αντιμέτωποι με την ανάγκη να ισορροπήσουν τις εργασιακές τους υποχρεώσεις με την εκπαιδευτική τους πρόοδο, ενώ παράλληλα πρέπει να διαχειριστούν τις προκλήσεις που πηγάζουν από τον προαναφερόμενο συνδυασμό.

Οι φοιτητές, ιδιαίτερα εκείνοι που συνδυάζουν την εργασία με οικογενειακές ευθύνες, βρίσκονται αντιμέτωποι με το ζητούμενο να διαχειριστούν ένα απαιτητικό πρόγραμμα κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, το οποίο συχνά περιλαμβάνει, πέρα από τις ώρες εργασίας, αφιερωμένο χρόνο στη μελέτη, εξωσχολικές δραστηριότητες και την εκπλήρωση των πολλαπλών απαιτήσεων που επιβάλλει η οικογενειακή ζωή. Η διενέργεια εξετάσεων τα σαββατοκύριακα προσθέτει ακόμη μία διάσταση πίεσης σε αυτή την ήδη πυκνή ρουτίνα, εντείνοντας το άγχος και την ψυχολογική πίεση. Αυτό το αυξημένο φορτίο μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τόσο την ακαδημαϊκή τους απόδοση όσο και την συνολική τους ευημερία, καθώς η ανάγκη για ισορροπία μεταξύ σπουδών, εργασίας και προσωπικής ζωής γίνεται πιο επιτακτική.


εξεταστική ΕΑΠ,  εξεταστική Σαββατοκύριακα

Αρκετές μελέτες έχουν ασχοληθεί με τον παράγοντα του άγχους που προέρχεται από τις αυξημένες ακαδημαϊκές απαιτήσεις και κυρίως κατά τη διάρκεια των εξεταστικών περιόδων, πόσο μάλλον όταν οι ακαδημαϊκές αυτές υποχρεώσεις λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια του σαββατοκύριακου που προορίζεται κατ’ εξοχήν για ξεκούραση και ψυχική αποφόρτιση. Μετά από αξιολόγηση φοιτητών διαπιστώθηκε ότι κατά τη διάρκεια μιας εξεταστικής περιόδου είχε μειωθεί η ποσότητα και η ποιότητα του ύπνου, η λειτουργικότητά τους κατά τη διάρκεια της ημέρας, στοιχεία που υποδηλώνουν ότι το άγχος συσχετίζεται και επηρεάζει την ποιότητα ζωής των φοιτητών όταν δίνουν εξετάσεις.

Εκτός από τα παραπάνω, τα σαββατοκύριακα λειτουργούν συνήθως ως πνευματικά καταφύγια, αφιερωμένα σε οικογενειακές συναντήσεις, κοινωνικές εκδηλώσεις και πολύτιμες στιγμές προσωπικής ξεκούρασης και αναζωογόνησης. Ωστόσο, η διεξαγωγή εξετάσεων κατά τις ημέρες αυτές ενέχει τον κίνδυνο να στερήσει από τους σπουδαστές αυτές τις πολυαναμενόμενες στιγμές απόδρασης από τις καθημερινές υποχρεώσεις, ενισχύοντας αισθήματα απομόνωσης και απογοήτευσης. Αυτή η αναγκαστική αποχή από κοινωνικές δραστηριότητες και οικογενειακές συγκεντρώσεις μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα μια αίσθηση απώλειας και να επιφέρει ένα βάρος στις σχέσεις και την κοινωνική ευημερία των φοιτητών, επιβαρύνοντας την ήδη αυξημένη πίεση που συνδέεται με την περίοδο των εξετάσεων.

Δεν είναι μόνο η κοινωνική ζωή και οι προσωπικές υποχρεώσεις που προσθέτουν βάρος στην εξεταστική διαδικασία, αλλά και η περιορισμένη πρόσβαση σε κρίσιμους πληροφοριακούς πόρους κατά τις κρίσιμες στιγμές της μελέτης. Οι βιβλιοθήκες και τα κέντρα μελέτης, που αποτελούν ζωτικούς χώρους για την ακαδημαϊκή εξέλιξη των φοιτητών, καθώς και οι υπηρεσίες ακαδημαϊκής υποστήριξης, συχνά παρουσιάζουν μειωμένη λειτουργία ή είναι κλειστές κατά τα σαββατοκύριακα. Αυτή η πραγματικότητα αποτελεί σημαντική πρόκληση για τους φοιτητές που βρίσκονται στην ανάγκη να εξασφαλίσουν την τελευταία στιγμή πολύτιμες πληροφορίες ή να βρουν έναν ήσυχο και κατάλληλο χώρο για να προετοιμαστούν αποτελεσματικά για τις εξετάσεις.

Σημαντικός κρίνεται επίσης ο παράγοντας της σωματικής και ψυχικής κόπωσης. Η εξάντληση αναδεικνύεται σε έναν από τους πλέον κρίσιμους παράγοντες που επηρεάζουν τους φοιτητές στη διάρκεια εξεταστικών περιόδων, ιδιαίτερα όταν αυτές πραγματοποιούνται κατά τα σαββατοκύριακα. Η συσσώρευση κούρασης από τις πολυάριθμες δραστηριότητες και υποχρεώσεις καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, σε συνδυασμό με την πίεση των εξετάσεων, δημιουργεί ένα επιβαρυμένο περιβάλλον το οποίο μπορεί να εμποδίσει την επίδοση και να επηρεάσει αρνητικά την ψυχική ευεξία των φοιτητών. Η ανάγκη για ισορροπημένη διαχείριση του χρόνου και της πίεσης γίνεται περισσότερο επιτακτική, καθώς η μη ικανοποιητική αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων μπορεί να οδηγήσει σε μακροπρόθεσμα προβλήματα ψυχικής υγείας.

Παράλληλα, ο περιορισμένος χρόνος ανάκαμψης που προκύπτει από τη διενέργεια εξετάσεων τα Σαββατοκύριακα συνιστά μία επιπλέον σημαντική πρόκληση. Η μείωση των διαθέσιμων ωρών για ξεκούραση και επαναφόρτιση μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την εμφάνιση ενός κυκλικού μοτίβου άγχους και κόπωσης, το οποίο αντικατοπτρίζεται αρνητικά στην ακαδημαϊκή απόδοση και στην συνολική υγεία των φοιτητών. Η εξεύρεση τρόπων για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των φοιτητών απέναντι στις πιέσεις και την προαγωγή τεχνικών διαχείρισης του στρες αποτελούν ουσιαστικές παρεμβάσεις για την επίτευξη ενός πιο ισορροπημένου και υγιούς ακαδημαϊκού βίου.

Στη σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, η απόφαση για τη διενέργεια εξετάσεων τα σαββατοκύριακα, παρόλο που αρχικά φαίνεται να εξυπηρετεί τους εργαζόμενους φοιτητές, αποκαλύπτει τις πολυεπίπεδες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν. Αυτές οι προκλήσεις εκτείνονται πέρα από την ακαδημαϊκή απόδοση, επηρεάζοντας σημαντικά τη συνολική ευημερία των φοιτητών. Η ανάγκη για μια ισορροπημένη ζωή, η αποφυγή του ψυχολογικού στρες και η διασφάλιση της ποιότητας του ύπνου αποτελούν κεντρικούς στόχους που πρέπει να ληφθούν υπόψη στην οργάνωση της εξεταστικής διαδικασίας. Επιπρόσθετα, η διεξαγωγή εξετάσεων τα σαββατοκύριακα επιβαρύνει τους φοιτητές με τη μείωση του χρόνου ξεκούρασης και συμμετοχής σε κοινωνικές δραστηριότητες. Η προσθήκη της περιορισμένης πρόσβασης σε ακαδημαϊκούς πόρους εντείνει τις προκλήσεις, απαιτώντας από τους φοιτητές να βρουν εναλλακτικές λύσεις για την αποτελεσματική τους προετοιμασία.

Τα ευρήματα υπογραμμίζουν την ανάγκη για πιο ισορροπημένη διαχείριση του εκπαιδευτικού φορτίου και των εξεταστικών περιόδων, με στόχο τη βελτίωση της ακαδημαϊκής εμπειρίας και της ποιότητας ζωής των φοιτητών. Το φοιτητικό φροντιστήριο AcademyLab βρίσκεται πάντα δίπλα στον φοιτητή τόσο κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, όσο και κατά την κρίσιμη περίοδο των εξετάσεων με σκοπό να συμβάλει στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει. Μπορείτε να τηλεφωνήσετε στο 6931234021 ή να στείλετε email στη διεύθυνση  academylab365@gmail.com για να δούμε πως μπορούμε να ανταποκριθούμε στις ανάγκες σας.

Comments


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page