top of page

Έντυπο Α, ΕΑΠ και οι παραφωνίες του

Η διπλωματική εργασία είναι η σύνθεση, αναδιαμόρφωση και επέκταση των γνώσεων που έχει λάβει ένας φοιτητής κατά τη διάρκεια των σπουδών του. Είναι μία ερευνητική διαδικασία, η οποία απαιτεί μεράκι και ζήλο προκειμένου να επιτευχθεί το βέλτιστο αποτέλεσμα, αλλά και να αποτελεί μία δημιουργική φάση στη ζωή του φοιτητή. Σύμφωνα με την Μανούσου (2017) στο έργο της «Οι δεξιότητες των φοιτητών που εκπονούν μεταπτυχιακή – ερευνητική εργασία» η διπλωματική εργασία είναι «Είναι μια ερευνητική εργασία, για την οποία προαπαιτείται κάποιος να έχει γνώσεις μεθοδολογίας, του τρόπου δηλαδή με τον οποίο γίνεται η έρευνα, η βιβλιογραφική επισκόπηση αλλά και πιο πρακτικά ζητήματα ποσοτικής ή ποιοτικής μεθοδολογίας. Είναι μια διαδικασία που χρειάζεται χρόνο. Αν κάποιος πιστεύει ότι μπορεί να τελειώσει σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, μάλλον δεν θα κάνει ποιοτική δουλειά. Από εκεί και πέρα χρειάζεται σε βάθος μελέτη του αντικειμένου και σίγουρα πρωτοτυπία. Χρειάζεται η προσωπική συμβολή του φοιτητή και όχι μία απλή αναπαραγωγή της βιβλιογραφίας. Όλα αυτά ιδωμένα φυσικά με κριτική ματιά».

Για να υλοποιηθούν όλα τα παραπάνω θα πρέπει να γίνει η σωστή αρχή, δηλαδή να εντοπιστεί το κατάλληλο θέμα διαπραγμάτευσης, το οποίο θα είναι κοντά στα ενδιαφέροντα του φοιτητή, αλλά και στο επιστημονικό υπόβαθρο του καθηγητή που θα επιβλέψει. Εάν είστε φοιτητής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, τα πάντα αρχίζουν από το Έντυπο Α. Το έντυπο Α αναφέρεται ξεκάθαρα στον κανονισμός εκπόνησης διπλωματικών εργασιών ότι αποτελείτο πρώτο βήμα για την έναρξης ενασχόλησης του φοιτητή με το θέμα.Είμαστε εδώ και για το Έντυπο Α του ΕΑΠ

Το πρώτο βήμα όμως είναι και το πιο δύσκολο. Με τι θα ασχοληθεί ο φοιτητής; Τι είναι αυτά που πρέπει να συμπληρωθούν στο έντυπο Α. Ας μην τρομάζουμε. Σε πρώτο επίπεδο θα πρέπει να δει με τι θέλει να ασχοληθεί ο ίδιος. Ποια θεματική ενότητα από το ΕΑΠ του τράβηξε την προσοχή ή σε ποια είχε την καλύτερη επίδοση; Αφού την προσδιορίσει, πλέον θα πρέπει να εντοπίσει ένα από τα ζητήματα που αναφέρθηκαν στην αίθουσα ή εντάσσονται στην διδαχθείσα ύλη και στη συνέχει να σκάψει μέσα σε αυτό. Τι εννοούμε με αυτό; Πολύ απλά να το αντιμετωπίσει από μία σκοπιά που δεν την έχει δει κάποιος άλλος.

Τα πρόβλημα στην συμπλήρωση του εντύπου είναι στην πραγματικότητα δύο. Σε πρώτο επίπεδο είναι ο χρόνος. Πολλοί από τους φοιτητές του ΕΑΠ βρίσκονται σε διακοπές κατά την περίοδο υποβολής είτε δεν έχουν τον απαιτούμενο χρόνο για να το συμπληρώσουν αφού έχει επέλθει η κόπωση από την προσπάθεια της χρονιάς και αναζητούν χρόνο ξεκούρασης. Σε δεύτερο επίπεδο πολλοί από αυτούς μοιάζουν τελείως χαμένοι, αφενός με το θέμα ενασχόλησης, αλλά και με τη μεθοδολογία υλοποίησής του. Οι ίδιοι έχουν εξέλθει από τη διαδικασία της μάθησης και πλέον θα πρέπει να «αλλάξουν καπέλο» και να μπουν στη διαδικασία της έρευνας.

Το ζήτημα είναι όμως ότι ο φοιτητής καλείται να συμπληρώσει ένα έντυπο όπου στην πραγματικότητα έχει μικρή αξία στην φάση που κατατίθεται. Γιατί; Οι φοιτητές καλούνται μεσούσης της καλοκαιρινής περιόδου να εντοπίσουν θέμα και να το περιγράψουν στο ίδρυμα, όταν ο Αύγουστος είναι ήδη νεκρός μήνας και τον Σεπτέμβριο δεν έχει γίνει η ανάθεση των εργασιών σε καθηγητές. Πολλές φορές οι φοιτητές αγωνιούν για την όλη διαδικασία, καθώς δεν ξέρουν πότε θα ξεκινήσει η επικοινωνία με τον επιβλέποντα για να μπουν τα πράγματα σε μία σειρά. Συνήθως όλα αυτά οριοθετούνται κάπου στα τέλη Οκτωβρίου με αρχές Νοεμβρίου. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι από το Έντυπο Α στο Έντυπο Β η απόσταση δεν είναι «ένα τσιγάρο δρόμος». Το κακό είναι ότι από τη στιγμή που γίνει η επικοινωνία με τον καθηγητή ξεκινάει η ουσιαστική οριοθέτηση του θέματος. Μπορεί ο επιβλέπων καθηγητής να έχει κάτι άλλο στο μυαλό του από αυτό που προτείνατε εσείς και πολύ πιθανόν να σας αλλάξει το θέμα, ενώ ο φοιτητής είχε κατασταλάξει. Πολλές φορές υπάρχουν αυτές οι παραφωνίες μέχρι την τελική υποβολή του Εντύπου Β.

Όπως και να έχει η κατάσταση η συμπλήρωση του εντύπου Α είναι μία κουραστική, αλλά υπαρκτή φάση στη διάρκεια φοίτησης στο ΕΑΠ και θα πρέπει να ζήσουμε με αυτό. Εμείς στο academylab αναλαμβάνουμε να βγάλουμε από τη δύσκολη θέση των φοιτητή τη στιγμή που μοιάζει χαμένος σε διαδικασίες και κείμενα. Ο φοιτητής έρχεται σε επικοινωνία μαζί μας, μας αναφέρει το αντικείμενο με το οποίο θέλει να ασχοληθεί ή σε γενικές γραμμές που θέλει να κατευθύνει τη διπλωματική του εργασία και εμείς αναλαμβάνουμε τη συγγραφή του Εντύπου Α. Δεν είναι δεσμευτικό το γεγονός ότι αν του συντάξουμε το έντυπο θα μας αναθέσει και τη συγγραφή της εργασίας του. Η ομάδα μας παρεμβαίνει στην συγκεκριμένη φάση για να διευκολύνει αφενός ως προς την τήρηση των ημερομηνιών κατάθεσης, αλλά και στον εντοπισμού του καλύτερου θέματος.Βιβλιογραφία

Μανούσου, Ε. (2017) Οι δεξιότητες των φοιτητών που εκπονούν μεταπτυχιακή – ερευνητική εργασία ΕΑΠ, Πάτρα

Comments


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page