top of page

Εισαγωγή στα μεταδεδομένα


Αρχειονομία βιβλιοθηκονομία πτυχιακές εργασίες μεταδεδομένα metadata διπλωματικές


Το μάθημα των μεταδεδομένων είναι ένα από τα βασικά στο πρόγραμμα σπουδών των Τμημάτων Αρχειονομίας – Βιβλιοθηκονομίας και του αντίστοιχου ΤΕΙ Βιβλιοθηκονομίας. Η έννοια των μεταδεδομένων θα απασχολήσει τους φοιτητές στη σύνταξη μιας πτυχιακής εργασίας, αλλά και σίγουρα στην ολοκλήρωση μιας αντίστοιχης απαλλακτικής εργασίας εξαμήνου. Το φροντιστήριο MyStudy μέσα από το παρακάτω κείμενο επιχειρεί να ενισχύσει τους φοιτητές σε ένα τέτοιο συγγραφικό εγχείρημα.

Τι είναι τα μεταδεδομένα


Τα μεταδεδομένα συχνά περιγράφονται ως «δεδομένα για τα δεδομένα». Η έννοια των μεταδεδομένων δεν είναι νέα, αφού ένας κατάλογος βιβλιοθήκης περιέχει μεταδεδομένα για βιβλία που υπάρχουν σε αυτή. Αυτό που είναι όμως καινοτόμο είναι οι δυνατότητες που προσφέρονται στον εμπλουτισμό των υπηρεσιών που προσφέρονται από μία βιβλιοθήκη. Ο όρος μεταδεδομένα έχει φτάσει να σημαίνει σήμερα, τη δομημένη πληροφορία που χρησιμοποιείται από αυτοματοποιημένες διαδικασίες [1].


Το κλασικό παράδειγμα για τα μεταδεδομένα είναι ο κατάλογος μιας βιβλιοθήκης. Μία εγγραφή μιας βιβλιοθήκης περιέχει πληροφορίες για ένα βιβλίο (τίτλος, συγγραφέας κτλ.). Τέτοια πληροφορία αποθηκεύεται σε δομημένη και προτυποιημένη μορφή χρησιμοποιώντας το πρότυπο MARC.


Παρόλο που τα μεταδεδομένα δεν είναι νέα, η σημαντικότητά τους έχει αυξηθεί με την έλευση του ιστού. Όπως είναι γνωστό το διαδίκτυο στοχεύει στην παροχή παγκόσμιας πρόσβασης σε κατανεμημένες πηγές πληροφόρησης. Προκειμένου να αναπτυχθούν λειτουργικές εφαρμογές διαδικτύου θα πρέπει να καταστούν εκμεταλλεύσιμες οι πληροφοριακές πηγές του, οι οποίες μόνο μέσα από τα μεταδεδομένα θα πάρουν αυτή τη δυνατότητα.


Προκειμένου να τίθενται υπό επεξεργασία με συνέπεια μέσα από μηχανική μορφή θα πρέπει να περιγράφονται με συγκεκριμένο τρόπο. Στην παρούσα φάση υπάρχουν πολλά διαθέσιμα πρότυπα. Στον κόσμο του ιστού τα πιο διαδεδομένο είναι το Dublin Core το οποίο αποτελείται από 15 στοιχεία [2].

Βιβλιογραφικές αναφορές
Επιλεγμένη βιβλιογραφία για εργασίες πάνω στα μεταδεδομένα

Το ζήτημα των μεταδομένων αποτελεί ένα από τα βασικά ερευνητικά ζητούμενα της ερευνητικής κοινότητας. Στο μάθημα των μεταδεδομένων στα Τμήματα Βιβλιοθηκονομίας και Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας συνήθως ανατίθενται εργασίες στους φοιτητές προκειμένου να περιγράψουν κάποιο πρότυπο ή να αναλύσουν τη χρησιμότητά τους. Οι φοιτητές που θα αναλάβουν εργασίες πάνω στα μεταδεδομένα θα μπορούσαν να βασιστούν πάνω στην παρακάτω λίστα πηγών.


Βιβλιογραφία


 • Burnett, Kathleen, Kwong Bor Ng and Soyeon Park (1999), “A Comparison of the Two Traditions of Metadata Development,” Journal of the American Society for Information Science 50(13): 1209-1217

 • Center for Intelligent Information Retrieval (CIIR), University of Massachusetts and Carnegie Mellon University, (2002), “Digital Government Project: A Language- Modeling Approach to Metadata for Cross-Database Linkage and Search,” Bruce W. Croft and Jamie Callan, principal investigators

 • Center for International Earth Science Information Network (2001), Metadata Standards. Internet on-line. Available from http://www.ciesin.org/metadata/TOC/standards.html

 • Dekkers, M. and S. L. Weibel (2002), “Dublin Core Metadata Initiative Progress Report and Workplan for 2002,” D-Lib Magazine 8(2). E-Magazine on-line. Available from http://www.dlib.org/dlib/february02/weibel/02weibel.html

 • Dempsey, L. and R. Heery (1998), “Metadata: A current view of practice and issues,” Journal of Documentation 54(2): 145-172.

 • Dodds, Douglas (1999), “Integrating access to distributed images: The Electronic Library Image Service for Europe (ELISE) Project,” Art Libraries Journal 24(1): 40-42

 • Gilliland, Anne J. (2004), “Introduction to Metadata: Setting the Stage,” in Introduction to Metadata: Pathways to Digital Information, Murtha Baca, ed. Online Edition, Version 2.1. Internet. Available from http://www.getty.edu/research/conducting_research/standards/intrometad ata/setting.html

 • Heery, Rachel M. and Harry Raup (2002), “A Metadata Registry for the Semantic Web,” D-Lib Magazine 8(5). E-Magazine on-line. Available from http://www.dlib.org/dlib/may02/wagner/05wagner.html

 • Lupovici, Catherine and Julien Masanès, Metadata for the Long Term Preservation of Electronic Publications (The Hague: Koninklijke Bibliotheek, 2000).

 • McKemmish, Sue, Glenda Ackland, Nigel Ward and Barbara Reed (1999), “Describing Records in Context in the Continuum: The Australian Recordkeeping Metadata Scheme,” Archivaria 48 (Fall): 3-43. Article on-line. Available from http://journals.sfu.ca/archivar/index.php/archivaria/article/view/12715/138 90

 • Milstead, J. and S. Feldman (1999), “Metadata Projects and Standards,” Online 23(1): 32-38. Article on-line. Available from http://www.onlinemag.net/OL1999/milstead1.html#projects

 • National Library of Australia (2002), Dublin Core Metadata Initiative. Internet on-line. Available from http://dublincore.org/

 • Paul, S. K. (2001), “Updates on Standards from a Global Perspective,” Library Hi Tech News 18(7): 21-22.

 • Quam, E. (2001), “Informing and Evaluating a Metadata Intitiative: Usability and Metadata Studies in Minnesota’s Foundations Project.” Government I nformation Quarterly 18(3): 181-194.

 • Woodley, Mary “Crosswalks: the path to Universal Access? ,” in Introduction to Metadata: Pathways to Digital Information, Murtha Baca, ed. Online Edition, Version 2.1. Internet. Available from http://www.getty.edu/research/conducting_research/standards/intrometad ata/path.html


Το academylab βρίσκεται πάντα στη διάθεση των φοιτητών των Τμημάτων Βιβλιοθηκονομίας, αλλά και του Τμήματος Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας για την εκπόνηση πτυχιακών εργασιών και εργασιών εξαμήνου σε μαθήματα που σχετίζονται με τα μεταδεδομένα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6931234021 και στο academylab365@gmail.com

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
 • Facebook Basic Square
 • Twitter Basic Square
 • Google+ Basic Square
bottom of page